Prodej

Prodej živých ryb

Na všech našich prodejních místech jsou k dostání kvalitní sádkované ryby z kraje Rožmberků - jihočeských rybníků Třeboňska. Největší podíl prodaných ryb tvoří kapr. Toho nabízíme ve dvou sortách

Kapr tržní I. třída - je kapr o kusové hmotnosti do 2,5 kg

Kapr tržní výběr - kapr o kusové hmotnosti nad 2,5 kg

Kromě toho, že prodej realizují opravdoví odborníci se snažíme, abychom dle provozních možností mohli nabídnout jak kapra šupinatého, tak i kapra lysého neboli hladkého (lidově "špígl").

Co znamená sádkované ryby a proč na to klademe důraz?