Opracování ryb

  V posledních letech se každoročně zvyšuje podíl opracovaných ryb z celkového počtu prodaných. Je to logické. Pražský zákazník nemá doma podmnínky ani prostory k opracování ryby. Krom toho člověk, který se tím celoročně nezabývá, nemá potřebnou praxi a tudíž ani potřebné grify. Na všech našich prodejních místech se snažíme obsadit tuto činnost zkušenými lidmi s praxí, kteří dokáží zakoupenou ryby nejenom opracovat kvalitně, ale i rychle, tak, aby zákazník pokud možno strávil co nejméně času čekáním.

  Opracování zakoupených ryb provádíme dle individuálních požadavků zákazníka na profesionální úrovni. Podle přání seřezáváme šupiny, zbavujeme ploutví, kucháme popřípadě půlíme či porcujeme. To vše v za jednotnou  cenu.  Usmrcení ryby je u nás zdarma.