Praha 4,  Dobronická 1256, Obchodní centrum Kunratice

Naše nejmladší prodejní místo najdete na parkovišti před Obchodním centrem Kunratice.

Samozřejmostí je standard všech našich prodejních míst, tj. vysoká úroveň prodeje, kvalitní sádkované ryby a vysoká úroveń opracování nakoupených ryb.